ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Προϊόντα
Πληροφορίες
Όροι και Προϋποθέσεις
ΣΚΑΚΙ

Σκάκι...στην διἀρκεια ὀλων αυτὠν των ετὠν, βλἐπουμε το σκάκι οχι μὀνο σαν ενα παιχνἰδι, που μετἀ το τἐλος του θα το κρὐψουμε σε κἀποιο ντουλἀπι, αλλἀ σαν τον βασιλιἀ των παιχνιδιὠν.  Απο αυτἠ την οπτικἠ γωνἰα, το αναδεἰξαμε μἐσα απο τα ιστορικἀ σχἐδια που κατασκευἀσαμε, σαν ενα διακοσμητικὀ στοιχεἰο του σὐγχρονου σπιτιοὐ.  Τα ιστορικἀ θἐματα με τα οποἰα συνδἐσαμε το σκάκι, εἰναι κυρἰος παρμἐνα μἐσα απο την πλοὐσια Ελληνικἠ Ιστορἰα και Μυθολογἰα, ο συνδιασμὀς αυτὀς ἐγινε με σεβασμὀ στην Ιστορἰα.  Ετσι ὀταν ο πελἀτης αγορἀζει ενα σκάκι της αρχαικἠς εποχἠς, μαζἰ με το παιχνἰδι του σκακιοὐ, ἐχει μπροστἀ του και ἐνα κομμἀτι της Ελληνικης Ιστοῤἰας.  Η ποιὀτητα κατασκευἠς τους εἰναι πολὐ υψηλἠ.  Ἐτσι τα πιὀνια που εἰναι μεταλλικἀ απο κρἀμα ψευδαργὐρου, εἰναι φινιρισμἐνα στο χἐρι και βερνικωμἐνα ὠστε να μην ἐχουν καμἰα αλλοἰωση απο την πἀροδο του χρὀνου.  Ὀλα τα σχἐδια των πιονιὠν συνοδἐυονται απο κἀρτα αντικατἀστασης πιονιὠν, ὠστε σε περἰπτωση που χαθεἰ, ''ευκολα μπορεἰ να αντικατασταθἠ σε οποοδἠποτε σημεἰο βρἰσκεται ο πελἀτης.  Η σκακιἐρα εἰναι κατασκευασμἐνη απο φὐλλο ορεἰχαλκου, συνδιασμἐνου με υψηλἠ ποιὀτητας βοηθητικἀ υλικἀ.             

 

 

Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
1 x SET ΣΚΑΚΙ ΤΑΒΛΙ
1 x ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟ
1 x Set Σκάκι Ελιάς 44cm Τοξότης
1 x ΠΟΥΛΙΑ ΠΕΡΛΑΣ ΜΑΥΡΑ
1 x ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΣΥΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ
1 x ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΧΡΥΣΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕΣΑΙΟ ME ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
1 x ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΑΒΛΙ ΜΑΥΡΟ
1 x ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΛΙΑΣ
1 x ΤΑΒΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
1.271,40€ 
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα